22.7.2013 – Software s vyhodnocením Měrného útlumu náprav

Testery tlumičů principu EUSAMA patří do skupiny adhezních rezonančních testerů a měří na základě své specifikace většinou pouze hodnotu Eusama, která vyjadřuje nejmenší přilnavost kola k vozovce. Eusama je však, zejména u zadních náprav malých vozů, silně ovlivňována nesprávným huštěním pneumatik nebo nestandardním zatížením náprav.
Proto jsme v letech 2009/2010 ve spolupráci s GOCA u EUSAMA zkušeben tlumičů implementovali další metodu vyhodnocení tlumení kol – vyhodnocení Minimálního fázového posunu.
Na základě víceletého výzkumu jsme ve verzi software 2.30 jako jedna z prvních evropských firem implementovali další rozšiřující metodu vyhodnocení tlumení kol – výpočet Měrného útlumu kol.
Měrný útlum je fyzikální veličina užívaná v technice i v konstrukci automobilů. U kmitajících systémů, jako například kolo auta na vozovce, charakterizuje tato veličina rychlost zániku kmitání.
Je třeba zdůraznit, že na vozidle existují dva různé měrné útlumy. Jeden je vztažen ke karoserii vozidla (měrný útlum odpružené hmoty ξs = BOGE test) a vyjadřuje jízdní komfort a druhý je vztažen ke kolu (měrný útlum neodpružené hmoty ξu = EUSAMA test) a vyjadřuje jízdní bezpečnost.